Xornada: diagnóstico do Plan de Saneamento de Galicia