Orienta luris “3ª Feira de Emprego Xurídico de Galicia e norte de Portugal”

Achégate o 19 de novembro á III Feira de Emprego Xurídico Orienta Iuris, na Facultade de Dereito. Poderás informarte da oferta de emprego público existente, coñecer as competencias, habilidades e actitudes que máis demandan os empregadores do sector, e participar en procesos de selección para realizar prácticas e traballar en despachos e institucións de referencia. Non se precisa inscrición.

+ INFO en http://feriaempleojuridico.webs.uvigo.es