Facultade de Dereito

Recursos humanos

Descrición do profesorado


Listaxe de profesorado do Programa Conxunto ADE-Dereito (G730) - Curso 2017-2018

Abundancia Domínguez, José
Álvarez Buján, Mª. Victoria
Arias Carral, Manuel
Bustillo Bolado, Roberto O.
Conde Fernández, Francisco
Crespo Pérez, Manuel Antonio
de Franco Paz, Fernando
de Paula Pombar, Mercedes F.

Feijóo Miranda, José
Fernández López, Roberto Ignacio
García Sobrado, José Manuel
Garriga Domínguez, Ana
González-Ares Fernández, José Agustín
Iglesias Canle, Inés C.
Jiménez Alemán, Angel Aday

Martínez García, Miryam
Meleiro Vázquez, Miguel
Mosquera Casero, José
Rochela Vilar, Generosa
Sánchez Ramos, M.ª Belén
Siota Álvarez, Mónica
Suárez Blázquez, Guillermo

 

Estrutura do persoal académico do Programa Conxunto ADE-Dereito (G730) 2017-2018:

Persoal Docente e Investigador
CategoríaHomesMulleresTotalPorcentaxe
PorcentaxePorcentaxe
CEU 0 0,00% 1 100,00% 1 4,35%
TU 4 66,66% 2 33,33% 6 26,08%
PCD 1 33,33% 2 66,66% 3 13,04%
PAD 1 100,00% 0 0,00% 1 4,35%
PA 9 81,82% 2 18,18% 11 47,83%
C-Pre 0 0,00% 1 100,00% 1 4,35%
TOTAL 15   8   23  

 

Descrición do PAS


Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.