Listaxe de profesorado do PCEO ADE-Dereito (G730)

 

Estrutura do persoal académico do PCEO ADE-Dereito (G730)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 7 10.29
Catedrático de Escola Universitaria 0 0
Profesor Titular de Universidade 8 11.76
Titular de Escola Universitaria 4 5.88
Profesor Contratado Doutor 22 32.35
Profesor Axudante Doutor 1 1.47
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 20 29.41
TOTAL 68 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.