Listaxe de profesorado do PCEO ADE-Dereito (G730)

 

Estrutura do persoal académico do PCEO ADE-Dereito (G730)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 9 13.04
Catedrático de Escola Universitaria 0 0
Profesor Titular de Universidade 15 21.74
Titular de Escola Universitaria 3 4.35
Profesor Contratado Doutor 15 21.74
Profesor Axudante Doutor 1 1.45
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 22 31.88
TOTAL 69 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.