Listaxe de profesorado do PCEO ADE-Dereito (G730)

 

Estrutura do persoal académico do PCEO ADE-Dereito (G730)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 8 12.12
Catedrático de Escola Universitaria 0 0
Profesor Titular de Universidade 7 10.61
Titular de Escola Universitaria 4 6.06
Profesor Contratado Doutor 24 36.36
Profesor Axudante Doutor 0 0
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 19 28.79
TOTAL 66 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.