Listaxe de profesorado do PCEO ADE-Dereito (G730)

 

Estrutura do persoal académico do PCEO ADE-Dereito (G730)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 5 7.46
Catedrático de Escola Universitaria 0 0
Profesor Titular de Universidade 9 13.43
Titular de Escola Universitaria 4 5.97
Profesor Contratado Doutor 23 34.33
Profesor Axudante Doutor 0 0
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 20 29.85
TOTAL 67 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.