Facultade de Dereito

Mestrado en Avogacía

O Mestrado Universitario en Avogacía é un mestrado de orientación profesional no marco da profesión regulada de avogado.
Mestrado en Avogacía

Este título de mestrado resposta á normativa aprobada no noso país, á vista do Dereito Comparado, acadando un indiscutible e especial interese profesional, académico e científico para a Universidade de Vigo e para a Comunidade Autónoma de Galicia.


Modalidade de ensino: Presencial

Información sobre acceso a ulteriores estudos: Este mestrado permitirá o acceso a estudos de doutoramento regulados polo Real Decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento.


DIPTICO INFORMATIVO 

Díptico informativo do Mestrado en Avogacía