O Máster Universitario en Avogacía é un máster de orientación profesional no marco da profesión regulada de avogado

Este título de máster resposta á normativa aprobada no noso país, á vista do Dereito Comparado, acadando un indiscutible e especial interese profesional, académico e científico para a Universidade de Vigo e para a Comunidade Autónoma de Galicia.

Este máster permitirá o acceso a estudos de doutoramento regulados polo Real Decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan os ensinos oficiais de doutoramento.

Páxina web do título

 

Información de interese

  • Prazas: 30
  • Tipo de ensino: presencial
  • Periodicidade da oferta: anual
  • Duración: 90 créditos ECTS

 

Coordinación

Mª Dolores Fernández Fustes
+34 988 368 843
dfustes@uvigo.es

Matrícula

Área de Estudos de Posgrao
+34 988 368 803 / 368 910 / 368 909
administracionposgrao.ourense@uvigo.es