Listaxe de profesorado do Grao en Dereito (G081)

 

Estrutura do persoal académico do Grao en Dereito (G081)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 5 10.2
Profesor Titular de Universidade 10 20.41
Titular de Escola Universitaria 0 0
Investigador/a distinguido/a 1 2.04
Profesor Contratado Doutor 5 10.2
Profesor Axudante Doutor 2 4.08
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 21 42.86
TOTAL 49 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.