Listaxe de profesorado do Grao en Dereito (G081)

 

Estrutura do persoal académico do Grao en Dereito (G081)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 3 6.82
Profesor Titular de Universidade 9 20.45
Titular de Escola Universitaria 1 2.27
Investigador/a distinguido/a 1 2.27
Profesor Contratado Doutor 9 20.45
Profesor Axudante Doutor 1 2.27
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 17 38.64
TOTAL 44 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.