Listaxe de profesorado do Grao en Dereito (G081)

 

Estrutura do persoal académico do Grao en Dereito (G081)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 6 11.32
Profesor Titular de Universidade 6 11.32
Titular de Escola Universitaria 1 1.89
Investigador/a distinguido/a 1 1.89
Profesor Contratado Doutor 8 15.09
Profesor Axudante Doutor 1 1.89
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 20 37.74
TOTAL 53 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.