Listaxe de profesorado do Grao en Dereito (G081)

 

Estrutura do persoal académico do Grao en Dereito (G081)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 5 10.2
Profesor Titular de Universidade 7 14.29
Titular de Escola Universitaria 1 2.04
Investigador/a distinguido/a 1 2.04
Profesor Contratado Doutor 9 18.37
Profesor Axudante Doutor 0 0
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 19 38.78
TOTAL 49 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.