Estableceuse o obxectivo de implantar os dous primeiros cursos do Grao en Dereito (G081) no curso académico 2014/2015. Para iso deseñamos un plan de adaptación axeitado de cara a favorecer que a maioría do estudantado que estaba cursando os anteriores estudos de Dereito (G080) se incorporase ao novo plan de estudos.

Ensinos que se extinguen: título de licenciado en Dereito.

Curso Implantación G081 Extinción G080
1º curso 2014/2015 2014/2015
2º curso 2014/2015 2015/2016
3º curso 2015/2016 2016/2017
4º curso 2016/2017 2017/2018

Documentación