Facultade de Dereito

Recursos humanos

Descrición do profesorado


Listaxe de profesorado do Grao en Dereito (G081) - Curso 2017-2018

Abundancia Domínguez, José
Álvarez Buján, Mª. Victoria
Alvarez González, Susana
Arcos Álvarez, José
Arias Carral, Manuel
Bonorino Ramírez, Pablo Raúl
Borrajo Diz, M. Lourdes
Bravo Bosch, Mª. José
Bustillo Bolado, Roberto O.
Coello Pulido, Ángela
Conde Fernández, Francisco
Constenla Vega, Javier
Cuesta Morales, Pedro
de Franco Paz, Fernando
de León Rey, David

de los Ríos Sánchez, Juan Manuel
de Paula Pombar, Mercedes F.
Fernández Fustes, Mª Dolores
Fernández López, Roberto Ignacio
Fernández Prieto, Marta
Fernández Prol, Francisca
Gallego Rodríguez, Elena
García Gago, José Javier
García Sobrado, José Manuel
García Vidal, Javier
González-Ares Fernández, José Agustín
González Jérez, José Antonio
Iglesias Canle, Inés C.
Jiménez Alemán, Angel Aday
Martínez García, Miryam

Martiño Gómez, Antonio
Meleiro Vázquez, Miguel
Michinel Alvarez, Miguel Angel
Molina Abraldes, Antonio
Mosquera Casero, José
Orbán Moreno, José Manuel
Rivero Fernández, Mª Dolores
Rochela Vilar, Generosa
Rodríguez Vázquez, Virxilio
Sánchez Fernández, Patricio
Sánchez Ramos, M.ª Belén
Siota Álvarez, Mónica
Suárez Blázquez, Guillermo
Tobío Rivas, Ana María

 

Estrutura do Persoal Académico do Grao en Dereito (G081) - Curso 2017-2018:

Persoal Docente e Investigador
CategoríaHomesMulleresTotalPorcentaxe
PorcentaxePorcentaxe
CU 0 0,00% 1 100,00% 1 2,22%
CEU 0 0,00% 1 100,00% 1 2,22%
TU 7 58,33% 5 41,66% 12 26,67%
PCD 4 40,00% 6 60,00% 10 22,23%
PAD 1 100,00% 0 0,00% 1 2,22%
PCInt 0 0,00% 1 100,00% 1 2,22%
CPRE 0 0,00% 1 100,00% 1 2,22%
PA 16 88,89% 2 11,11% 18 40,00%
TOTAL 28   17   45  

 

Descrición do PAS


Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.