Facultade de Fisioterapia

Recursos Humanos

Descrición do profesorado


Listado de profesores do Grao en Dereito (G081) - Curso 2017-2018

 

Estrutura do Persoal Académico do Grao en Dereito (G081) - Curso 2017-2018:

Persoal Docente e Investigador
CategoríaHomesMulleresTotalPorcentaxe
PorcentaxePorcentaxe
CU 0 0,00% 1 100,00% 1 2,22%
CEU 0 0,00% 1 100,00% 1 2,22%
TU 7 58,33% 5 41,66% 12 26,67%
PCD 4 40,00% 6 60,00% 10 22,23%
PAD 1 100,00% 0 0,00% 1 2,22%
PCInt 0 0,00% 1 100,00% 1 2,22%
CPRE 0 0,00% 1 100,00% 1 2,22%
PA 16 88,89% 2 11,11% 18 40,00%
TOTAL 28   17   45  

 

Descrición do PAS


Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.