Facultade de Dereito

Descrición do título

Graduado/a en Dereito pola Universidade de Vigo

Datos xerais do título

Código RUCT do Título 2501118
Nivel académico Grao
Rama de coñecemento Ciencias sociais e xurídicas
Títulos profesionais
Condición de acceso - Norma
Avogado/a e Procurador/a dos Tribunais. O título de grao en Dereito acredita as competencias xurídicas para o acceso ao Mestrado universitario en Avogacía do regulamento da Lei 34/2006, de 30 de outubro. Real Decreto 775/2011, de 3 xuño.
Tipo e modalidade de ensino Oficial (adaptada ao EEES). Presencial
Número de prazas ofertadas 60: 50 (Grao en Dereito) + 10 (Dobre Grao ADE-Dereito)
Lingua de impartición Castelán, Galego
Cronograma de implantación Curso académico 2014/2015: implántanse o 1º e 2º curso
Curso académico 2015/2016: implántase o 3º curso
Curso académico 2016/2017: implántase o 4º curso
Número de créditos ECTS 240 (60 ECTS Formación básica / 138 ECTS Obrigatorios / 36 ECTS Optativos / 6 ECTS Traballo Fin de Grao).
Mencións impartidas na Facultade de Dereito

Mención en Unión Europea e desenvolvemento sostible: 30 créditos
Mención en Dereito Xudicial: 30 créditos
Máis información

Número mínimo de ECTS de matrícula
-Réxime de permanencia-
Estudantado a tempo completo:
  • Estudantado de 1º curso de novo ingreso: número de créditos de 1º de grao
  • Estudantado de continuación: mínimo 48 ECTS por curso académico, agás que lle falten menos créditos para rematar os estudos.

Créditos superados no curso académico previo

Créditos máximos matriculables

Menos de 6 ECTS 60
De 6 a menos de 24 ECTS 66
De 24 a menos de 48 ECTS 72
48 ou máis ECTS 78
  Por remate de estudos 84

Estudantado a tempo parcial: 18-48 ECTS, agás que lle falten menos créditos para rematar os estudos. Estudantado con necesidades educativas específicas: ≥6 ECTS ou unha materia.
Permanencia: O estudantado de 1º e novo ingreso deberá superar polo menos 12 créditos (a tempo completo) ou 6 créditos (a tempo parcial). O estudantado de continuación que non supere eses mínimos, poderá continuar os seus estudos na titulación condicionado á superación no seguinte curso académico de, polo menos, 30 ECTS (a tempo completo) ou 18 ECTS (a tempo parcial). De non superalos, non poderá continuar os mesmos estudos na Universidade de Vigo.

Duración do programa 4 cursos – 8 cuadrimestres
Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título Non poderá solicitarse con anterioridade á solicitude do título oficial universitario.
Lugar de solicitude: Secretaría de Alumnado do centro onde rematou os seus estudos.
Datas de verificación, publicación, modificación Plan de Estudos e aprobación do título Modificación do Plan de Estudos: 17/07/2014 (informe favorable ACSUG)
Publicación do Plan de Estudos no DOG: (13/01/2016)
Publicación do Plan de Estudos no BOE: (18/01/2016)
Centros nos que se imparte Facultade de Dereito (Campus de Ourense)
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Campus de Vigo)
Memoria vixente do título

Memoria final de modificación do título (25/09/2013)

Memoria final actualizada (incorpora todas as modificaciones acometidas a través de seguimento anual do título)