Facultade de Dereito

Calendario de implantación

Estableceuse o obxectivo de implantar os dous primeiros cursos do Grao en Dereito no curso académico 2014/2015. Para iso deseñamos un plan de adaptación axeitado de cara a favorecer que a maioría do estudantado que está cursando os actuais estudos de Dereito se incorporen ao novo plan de estudos.

Ensinanzas que se extinguen: Título de Licenciado en Dereito.

  Implantación G081 Extinción G080
1º Curso 2014/2015 2014/2015
2º Curso 2014/2015 2015/2016
3º Curso 2015/2016 2016/2017
4º Curso 2016/2017 2017/2018

Documentación: