Facultade de Fisioterapia

Recursos Humanos

Descrición do profesorado


Listado de profesores do Grao en Dereito (G080) - Curso 2017-2018

 

Profesorado responsable das materias sen docencia


Estrutura do Persoal Académico do Grao en Dereito (G080) 2017-2018:

Persoal Docente e Investigador
CategoríaHomesMulleresTotalPorcentaxe
PorcentaxePorcentaxe
CU 0 0,00% 1 100,00% 1 5,00%
CEU 0 0,00% 1 100,00% 1 5,00%
TU 2 66,66% 1 33,33% 3 15,00%
PCD 1 25,00% 3 75,00% 4 20,00%
PAD 1 100,00% 0 0,00% 1 5,00%
PA 8 88,89% 1 11,11% 9 45,00%
PCInt 0 0,00% 1 100,00% 1 5,00%
TOTAL 12   8   20  

 

Descrición do PAS


Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.