Facultade de Dereito

Mª José Bravo Bosch

Mª José Bravo Bosch

Profesora Titular de Universidade

Área de Dereito Romano

Departamento de Dereito Privado

Liñas de investigación:

  • Urbanismo, territorio e medio ambiente na antiga Roma
  • A situación xurídica da muller na antigüidade
  • O principio ne bis in idem en dereito romano e o seu reflexo no TXUE

Grupo de investigación:

Dereito Financeiro e Tributario

Información de contacto

Facultade de Dereito

Edificio xurídico-empresarial

Despacho 59, 5º andar
Campus Universitario
32004 Ourense


  +34 988 368 850
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
O03G081V01922 | Sistemas xurídicos contemporáneos: Dereito continental e dereito anglosaxón


2º CUADRIMESTRE:Profesorado e grupos de estudantado por materia 2018/2019


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría 2018/2019