Facultade de Dereito

José Mosquera Casero

José Mosquera Casero

Profesor Asociado

Área de Dereito Constitucional

Departamento de Dereito Público


Grupo de investigación:

Linguas Especializadas, Historia, Sociabilidade e Dereito

Información de contacto

Facultade de Dereito

Edificio xurídico-empresarial

Despacho 58, 5º andar
Campus Universitario
32004 Ourense


  +34 988 368 828
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
O03G081V01304 | Dereito da Unión Europea
O03G081V01913 | Unión Europea, constitución e medio ambiente

PCEO ADE-Dereito
O03G081V01304 | Dereito da Unión Europea


2º CUADRIMESTRE:

PCEO ADE-Dereito
O03G081V01204 | Dereito constitucional II


Profesorado e grupos de estudantado por materia 2018/2019


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría 2018/2019