Facultade de Dereito

Miguel Meleiro Vázquez

Miguel Meleiro Vázquez

Profesor Asociado

Área de Dereito Civil

Departamento de Dereito Privado


Información de contacto

Facultade de Dereito

Edificio xurídico-empresarial

Despacho 42, 4º andar
Campus Universitario
32004 Ourense


  +34 988 368 856
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
O03G081V01501 | Dereito civil III. Familia e sucesións

PCEO ADE-Dereito
O03G081V01501 | Dereito civil III. Familia e sucesións


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
O03G081V01203 | Introdución ao dereito civil e dereito da persoa
O03G081V01404 | Dereito civil II. Dereitos reais

PCEO ADE-Dereito
O03G081V01203 | Introdución ao dereito civil e dereito da persoa


Profesorado e grupos de estudantado por materia 2018/2019


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría 2018/2019