Facultade de Dereito

Francisca Fernández Prol

Francisca Fernández Prol

Profesora Titular de Universidade

Área de Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Departamento de Dereito Público Especial

Liñas de investigación:

  • Xestión privada do cambio laboral - Desemprego
  • Dereito social europeo: desprazamentos temporais de traballadores
  • Traballo no mar: dereitos laborais dos pescadores

Grupo de investigación:

Dereito Mercantil e do Traballo

Información de contacto

Facultade de Dereito

Edificio xurídico-empresarial

Despacho 20, 3º andar
Campus Universitario
32004 Ourense


  +34 988 368 872
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
O03G081V01504 | Dereito do traballo e da seguridade social
O03G081V01912 | Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas

PCEO ADE-Dereito
O03G081V01504 | Dereito do traballo e da seguridade social


2º CUADRIMESTRE:

Mestrado universitario en Avogacía
O03M110V01204 | Práctica Laboral e de Seguridade Social


Profesorado e grupos de estudantado por materia 2018/2019


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría 2018/2019