Facultade de Dereito

José Feijóo Miranda

José Feijóo Miranda

Profesor Asociado

Área de Filosofía do Dereito

Departamento de Dereito Privado


Grupo de investigación:

MEDEA-iURiS

Información de contacto

Facultade de Dereito

Edificio xurídico-empresarial

Despacho 25, 4º andar
Campus Universitario
32004 Ourense


  +34 988 368 847
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

PCEO ADE-Dereito
O03G081V01102 | Teoría do dereito


2º CUADRIMESTRE:Profesorado e grupos de estudantado por materia 2018/2019


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría 2018/2019