Facultade de Dereito

Juan Manuel de los Ríos Sánchez

Juan Manuel de los Ríos Sánchez

Profesor Titular de Universidade

Área de Dereito Mercantil

Departamento de Dereito Privado

Liñas de investigación:

  • Dereito concursal: intervención do ministerio fiscal
  • Dereito bancario: contratos atípicos
  • Rexistro Mercantil: a reforma do Rexistro; propostas recentes

Información de contacto

Facultade de Dereito

Edificio xurídico-empresarial

Despacho 4, 3º andar
Campus Universitario
32004 Ourense


  +34 988 368 816
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
O03G081V01502 | Dereito mercantil I

PCEO ADE-Dereito
O03G081V01502 | Dereito mercantil I

Mestrado universitario en Avogacía
O03M110V01104 | Práctica Mercantil


2º CUADRIMESTRE:Profesorado e grupos de estudantado por materia 2018/2019


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría 2018/2019