Facultade de Dereito

José Abundancia Domínguez

José Abundancia Domínguez

Profesor Asociado

Área de Dereito Civil

Departamento de Dereito Privado


Información de contacto

Facultade de Dereito

Edificio xurídico-empresarial

Despacho 38, 4º andar
Campus Universitario
32004 Ourense


  +34 988 368 810
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
O03G081V01301 | Dereito civil I. Obrigas e contratos
O03G081V01501 | Dereito civil III. Familia e sucesións

PCEO ADE-Dereito
O03G081V01301 | Dereito civil I. Obrigas e contratos
O03G081V01501 | Dereito civil III. Familia e sucesións

Mestrado universitario en Avogacía
O03M110V01104 | Práctica Mercantil


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
O03G081V01203 | Introdución ao dereito civil e dereito da persoa
O03G081V01926 | Dereito de danos e responsabilidade civil


Profesorado e grupos de estudantado por materia 2018/2019


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría 2018/2019