Bravo Bosch

Profesor/a titular de universidade

Área de Dereito Romano
Departamento de Dereito Privado

Información de contacto

Facultade de Dereito
Edificio xurídico-empresarial
Planta 5, Despacho 63
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 817
bravobosch@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Dereito

O03G081V01922 | Sistemas xurídicos contemporáneos: Dereito continental e dereito anglosaxón (coordinador/a) 1

2º cuadrimestre

1 Grupo grande | 2 Grupo mediano A | 3 Grupo mediano B | 4 Grupo mediano (optativas) | 5 Grupo mediano

 

Investigación

Grupo de investigación

Sistemas Xurídicos

Liñas de investigación

  • Urbanismo, territorio e medio ambiente na antiga Roma
  • A situación xurídica da muller na antigüidade
  • O principio ne bis in idem en dereito romano e o seu reflexo no TXUE