Conde Fernández

Profesor/a asociado/a

Área de Dereito Administrativo
Departamento de Dereito Público

Información de contacto

Facultade de Dereito
Edificio xurídico-empresarial
Planta 3, Despacho 7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 704
fconde@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Dereito

O03G081V01503 | Dereito administrativo II 1 2 3

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01312 | Dereito administrativo II 1 5

Grao en Dereito

O03G081V01923 | Dereito de defensa da competencia 1 4

Máster en Avogacía e Procuradoría

O03M110V01106 | Práctica Administrativa

2º cuadrimestre

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01521 | Xurisdicións contenciosa-administrativa e social 1

Grao en Dereito

O03G081V01604 | Xurisdicións contenciosa-administrativa e social 1 2 3

1 Grupo grande | 2 Grupo mediano A | 3 Grupo mediano B | 4 Grupo mediano (optativas) | 5 Grupo mediano