Facultade de Fisioterapia

Prof. Dr. Fernando de Franco Paz

Fernando de Franco Paz

Profesor Titular de Universidade

Área de Dereito Civil (130)

Departamento de Dereito Privado (X02)

Liñas de Investigación:

  • Responsabilidade civil extracontractual.
  • Propiedade horizontal.
  • Propiedade intelectual.

Grupo de Investigación:

-

Información de contacto

Facultade de Dereito

Despacho 45, 4º Andar

Campus Universitario

32004 Ourense

 

  +34 988 368 811

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º PERIODO

Grao en Dereito (G081)

  • Dereito Civil I 1, 2

Programa Conxunto ADE-Dereito (G730)

  • Dereito Civil I 1, 5

2º PERIODO

Grao en Dereito (G081)

  • Introdución ao dereito civil e dereito da persoa 1, 2, 4
  • Dereito de danos e responsabilidade civil 1, 5
  • Dereito civil II. Dereitos reais 1, 3

Programa Conxunto ADE-Dereito (G730)

  • Introdución ao dereito civil e dereito da persoa 1, 5
  • Dereito civil II. Dereitos reais 1

1 Grupo Grande | 2 Grupo Mediano A | 3 Grupo Mediano B | 4 Grupo Mediano C | 5 Grupo Mediano Único


Curso 2017-2018: Titorías


1º PERIODO

Xoves: 13.15-18.55 e 21.15-21.35

2º PERIODO

Martes: 14.30-19.30 e 20.50-21.50

PERIODO SEN DOCENCIA

Venres: 16.00-22.00