As prácticas externas extracurriculares realizanse durante o período de formación e ten carácter voluntario. A tramitación, xestión e difusión correspóndelle a Area de Emprego e Emprendemento da Universidade de Vigo.
Polo seu interese para o estudantado a Facultade de Dereito colabora de xeito activo na súa difusión.

| PE-303-21-0025

Apoio no departamento xurídico

Empresa: OEME S.L.

Lugar de traballo: Vigo

Data fin: 31/03/2021

Consulta o detalle na área de emprego da UVigo

| PE-303-21-0026

Apoio na xestión documental e xestión de reclamacións

Empresa: OEME S.L.

Lugar de traballo: Vigo

Data fin: 31/03/2021

Consulta o detalle na área de emprego da UVigo