Facultade de Dereito

Resultados de medición

Resultados académicos desagregados por materia, curso e ano académico


Grao en dereito

Resultados académicos correspondentes aos cursos 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014
Gráficos por materia, curso da titulación e curso académico
Gráficos por curso da titulación e curso académico
Gráficos por curso académico e por materia e curso da titulación


Resultados académicos


Taxas desagregadas por sexos de todos os títulos oficiais
Taxas desagregadas por materias: Grao en Dereito | PCEO ADE-Dereito | Mestrado en Avogacía
Gráficos taxas académicas: Grao en Dereito | PCEO ADE-Dereito | Mestrado en Avogacía
Gráficos por materia e curso académico: Grao en Dereito | PCEO ADE-Dereito | Mestrado en Avogacía

Gráficos por materia, curso académico e curso da titulación: Grao en Dereito | PCEO ADE-Dereito | Mestrado en Avogacía


Resultados das enquisas de satisfacción:


2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 ( resumo e gráficos ) 2015/2016