Resultados académicos desagregados por materia, curso e ano académico

Grao en dereito

Resultados académicos correspondentes aos cursos 2011/12, 2012/13 e 2013/14
Gráficos por materia, curso da titulación e curso académico
Gráficos por curso da titulación e curso académico
Gráficos por curso académico e por materia e curso da titulación

Resultados académicos

Taxas desagregadas por sexos de todos os títulos oficiais
Taxas desagregadas por materias: Grao en Dereito | PCEO ADE-Dereito | Máster en Avogacía
Gráficos taxas académicas: Grao en Dereito | PCEO ADE-Dereito | Máster en Avogacía
Gráficos por materia e curso académico: Grao en Dereito | PCEO ADE-Dereito | Máster en Avogacía
Gráficos por materia, curso académico e curso da titulación: Grao en Dereito | PCEO ADE-Dereito | Máster en Avogacía

Resultados das enquisas de satisfacción

2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 (resumo e gráficos) | 2015/16