Titulación impartida desde o curso 2013/14

 

Seguimento anual do título

Curso 2017/18

Curso 2016/17

Curso 2015/16

Curso 2014/15

Curso 2013/14

Curso 2012/13

Non implantado no curso 2012/13 na Facultade de Dereito por decisión da CAM de 10/10/2012 por falta de demanda suficiente, pero sí implantado na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (FCCXXT) nos campus de Vigo e Pontevedra.