Facultade de Dereito

Comisión de Calidade

Composición


EN REPRESENTACIÓN DO EQUIPO DECANAL:

Decana e enlace de igualdade

 • Marta Fernández Prieto

Vicedecana

 • Lourdes Borrajo Diz (coordinadora de calidade e presidenta da comisión)

Secretaria

 • Concepción Martínez Martínez (secretaria da comisión)

EN REPRESENTACIÓN DAS TITULACIÓNS OFICIAIS ADSCRITAS Á FACULTADE:

Coordinador/a de cada titulación

 • Lourdes Borrajo Diz (Coordinadora do Grao en Dereito, incluido o PCEO)
 • M.ª Dolores Fernández Fustes (Coordinadora do Mestrado universitario en avogacía)

2 representantes do persoal docente e investigador con docencia en polo menos dous títulos adscritos á Facultade

 • Mónica Siota Álvarez (Grao en Dereito, incluido o PCEO, e o Mestrado universitario en avogacía)
 • Virxilio Rodríguez Vázquez (Grao en Dereito, incluido o PCEO, e o Mestrado universitario en avogacía)

1 estudante de cada titulación da Facultade cun plan de estudos distribuido en máis dun curso académico ou de dous semestres e que non se atope en proceso de suspensión temporal

 • José Luis Sousa Méndez (Mestrado universitario en avogacía)
 • Diego Casas Rodríguez (Grao en Dereito -PCEO ADE-Dereito-)

Presidente da delegación de estudantes

 • Iván Fariñas Álvarez

EN REPRESENTACIÓN DOUTROS GRUPOS DE INTERESE:

Administradora do Campus ou o PAS en quen delegue

 • Concepción Martínez Martínez (por delegación de María del Pilar Joga Lasala)

1 representante do alumnado egresado

 • Ana María Martín Romero (egresada do Grao en Dereito e do Mestrado universitario en avogacía)

1 representante da sociedade

 • José Luis Castro Fírvida (Avogado e egresado do Grao en Dereito e do Mestrado universitario en avogacía)

Axenda 2018-2019


Cronograma 1º cuadrimestre | Cronograma 2º cuadrimestre


Actas

2018: 24/I | 27/II | 6/VI | 6/VII | 19/XII

2017: 16/I | 22/II | 8/VI | 30/VI | 21/VII | 2/X

2016: 1/IV | 25/IV | 31/V | 6/VII | 14/VII | 28/X | 20/XII

2015: 2/III | 27/III | 17/IV | 8/V | 29/V | 8/VI | 8/VII | 23/VII | 28/IX | 19/X | 23/XI | 14/XII

2014: 25/IV | 10/VII | 23/VII | 11/IX | 10/X | 24/X | 7/XI | 27/XI

2013: 11/IX

2012: 5/X

2011: 10/V | 27/IX

2010: 2/III | 7/X

2009: 6/V

2008: 2/VII | 7/VII | 8/IX

Quen, de acordo co artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.


Acordos


2019: 08/III

2018: 24/I | 27/II | 6/VI | 6/VII19/XII

2017: 16/I | 22/II | 8/VI | 30/VI | 21/VII | 2/X

2016: 1/IV | 31/V | 6/VII | 14/VII | 28/X | 20/XII

2015: 2/III | 27/III | 17/IV | 8/V | 8/VI | 8/VII | 23/VII | 28/IX | 19/X | 23/XI | 14/XII

2014: 25/IV | 10/VII | 23/VII | 11/IX | 10/X | 24/X | 7/XI | 27/XI