Premios á Excelencia académica para alumnado que inicia estudos de Grao, 2021/2022

Co obxecto de:

Incentivar a cultura do mérito e a excelencia, a través do recoñecemento ao alumnado cos mellores resultados académicos nos estudos previos ao seu ingreso na universidade, ou que teñan acadado un relevante éxito nas distintas fases das Olimpíadas científicas.

Pódese consultar toda a información da convocatoria na Secretaria Virtual