Convocatoria Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos Traballos de Fin de Grao e de Máster, 2020/2021

Co obxecto de:

Recoñecer, publicitar e premiar os mellores Traballos de Fin de grao (TFG) e de mestrado oficial (TFM) que inclúan a perspectiva de xénero realizados polo alumnado da Universidade de Vigo.

Pódese consultar toda a información da convocatoria na Secretaria Virtual