Facultade de Dereito

Alumnos da Facultade de Dereito visitaron o Centro de Menores Monteledo e a Prisión de Pereiro de Aguiar

26 alumnos da Facultade de Dereito da Universidade de Vigo que cursan as materias de Dereito Penal e Procesual de Menores e Criminoloxía e Dereito Penitenciario visitaron o Centro de Menores Monteledo e a Prisión de Pereiro de Aguiar co obxectivo de contrastar os coñecementos adquiridos nas materias coa aplicación na realidade.

Foron acompañados dos Profesores D.ª Ángela Coello Pulido e D. Manuel Arias Carral. A Directora e Director do Centro de Menores e da Prisión de Pereiro, respectivamente, explicaron ao alumnado as características dos centros, visitando as distintas instalación.

20190508