Facultade de Dereito

A mediación, vista desde a perspectiva da teoría de xogos

A profesora Ángela Coello publica unha monografía centrada neste tema


“Como podo conseguir o que quero negociando? Debo desvelar os meus intereses ou debo escondelos? Coopero ou compito?”. Estas e outras preguntas asaltan a calquera persoa implicada nun proceso de negociación á hora de tomar decisións. Conseguir un acordo de consenso e satisfactorio non sempre é fácil e, por este motivo, en ocasiones, recórrese á negociación asistida, é dicir, á mediación. Tendo en conta este contexto, no seu novo libro El juego de la mediación. El espacio cooperativo en la negociación asistida civil y mercantil, a profesora da Universidade de Vigo Ángela Coello afonda no escenario da mediación desde a perspectiva da teoría de xogos, que estuda a toma de decisións por parte dos suxeitos implicados.


Segundo explica a investigadora, a publicación, editada por JM Bosch Editor, parte do entendemento da mediación como unha negociación asistida por un profesional que axuda ás partes no seu proceso de toma de decisións. Deste xeito, sinala Coello Pulido, analízase “a mediación desde a perspectiva da teoría da negociación pura e dura, centrando o estudo na creación e no mantemento do que se ten denominado como espazo cooperativo e que constitúe a contorna idónea para a xeración de acordos integradores, isto é, acordos beneficiosos para todas as partes implicadas”.


Ler a noticia completa no DUVI