Facultade de Fisioterapia

Unha ollada xurídica ás diferentes fórmulas de pago pola subministración municipal de auga

O estudo realizado desde a Facultade de Dereito pola profesora Mónica Siota afonda nesta cuestión

 

As entidades locais, explica Mónica Siota, profesora da Facultade de Dereito do campus de Ourense, poden custear o servizo público de abastecemento domiciliario de auga mediante o establecemento dunha taxa ou dunha tarifa. A elección dun ou outro sistema de financiamento determinará diferenzas significativas no réxime xurídico da contraprestación que pague o usuario dese servizo. Atendendo á importancia desta elección e tendo en conta o proxecto de especialización do campus de Ourense como Campus da Auga, a investigadora da área de Dereito Público Especial da Universidade de Vigo, vén de desenvolver un proxecto de investigación centrado nesta cuestión.

Mónica Siota

O estudo, titulado Natureza e efectos xurídicos da contraprestación económica satisfeita pola subministración municipal de auga, estivo financiado pola convocatoria da Vicerreitoría do Campus de Ourense Inou 2016, de axudas a grupos de investigación que conta co financiamento da Deputación Provincial de Ourense. Os obxectivos da investigación, na que tamén participou o profesor titular Roberto Ignacio Fernández, foron examinar o marco normativo que regula esta prestación; facer unha análise da natureza xurídica da contraprestación pública que se esixe pola prestación de dito servizo e determinar o réxime xurídico de dita contraprestación en función da súa natureza xurídica. “Faise necesario realizar un estudo que permita determinar non só cal é a verdadeira natureza xurídica da contraprestación que os destinatarios do servizo de abastecemento de auga satisfán senón tamén os efectos xurídicos que se derivan da devandita natureza”, sinala Mónica Siota.


Ler a noticia completa no DUVI