Inicio

Matrícula en estudos de grao 2021/2022

 
 

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

 

Centro certificado Fides-Audit

Benvidos á Facultade de Dereito

Benvidos á Facultade de Dereito da Universidade de Vigo, un centro de educación superior onde preto de cincuenta profesionais e cincocentos estudantes dedícanse día a día á docencia, á investigación e ao estudo no ámbito xurídico.

Esta é a nosa e a vosa Facultade, en Ourense.

 

 

Grao en Dereito

Grao en Dereito

O obxectivo fundamental deste grao é formar profesionais de perfil xurídico, cun coñecemento global de todas as áreas relacionadas co dereito.

O Grao en Dereito proporciona a estrutura xeral e os conceptos fundamentais das diversas disciplinas xurídicas, para que, sobre a base dos mesmos, as persoas graduadas poidan identificar, analizar e dar solución aos problemas xurídicos, no exercicio libre, en empresas ou en administracións públicas coas funcións de asesoramento legal, representación e defensa legal, dación de fe pública, xestión pública, cualificación rexistral, defensa da lexislación e dos dereitos da cidadanía, xulgar e executar o xulgado, dirección e coordinación tanto en ámbito privado como público, mediación, conciliación e arbitraxe.

Máis información

PCEO ADE-Dereito

Dobre Grao ADE-Dereito

Que é?

É un programa conxunto elaborado pola Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo e a Facultade de Dereito, que che permitirá cursar ao mesmo tempo e de forma simultánea o Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito.

A quen vai dirixido?

A estudantes que desexen cursar dous graos en cinco anos para obter unha enorme vantaxe competitiva no mercado de traballo.

Máis información

Máster en Avogacía

Máster Universitario en Avogacía

Este título de máster resposta á normativa aprobada no noso país, á vista do dereito comparado, acadando un indiscutible e especial interese profesional, académico e científico para a Universidade de Vigo e para a Comunidade Autónoma de Galicia.

Este máster permitirá o acceso a estudos de doutoramento regulados polo Real Decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan os ensinos oficiais de doutoramento.

Máis información

Feira de Emprego Xurídico

Prácticas e emprego

A experiencia práctica que se recibe no mercado laboral a través das prácticas académicas externas e a empregabilidade das persoas tituladas é fundamental para complementar a formación universitaria e conseguir aqueles obxectivos.

Área de Emprego e Emprendemento da Universidade de Vigo pon tamén a disposición do estudantado e persoas tituladas distintos servizos dirixidos tanto a fomentar a súa empregabilidade como a mellorar a súa inserción no mercado laboral.

Prácticas  Emprego e emprendemento