Listaxe de profesorado do PCEO ADE-Dereito (G730)

 

Estrutura do persoal académico do PCEO ADE-Dereito (G730)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 9 12.86
Catedrático de Escola Universitaria 0 0
Profesor Titular de Universidade 16 22.86
Titular de Escola Universitaria 3 4.29
Profesor Contratado Doutor 15 21.43
Profesor Axudante Doutor 1 1.43
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 22 31.43
TOTAL 70 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.