Listaxe de profesorado do Grao en Dereito (G081)

 

Estrutura do persoal académico do Grao en Dereito (G081)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 5 10.64
Profesor Titular de Universidade 9 19.15
Titular de Escola Universitaria 0 0
Investigador/a distinguido/a 1 2.13
Profesor Contratado Doutor 5 10.64
Profesor Axudante Doutor 2 4.26
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 21 44.68
TOTAL 47 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.