Solicitude para cita previa

Para a realización de xestións administrativas de maneira presencial no centro deberán solicitar cita previa.

Área de estudos de Grao
Edificio Xurídico-Empresarial
Facultade de Dereito
Campus de Ourense
Tfno: 988 368 919 / 988 368 920
grao.xuridicoempresarial@uvigo.es

 

Secretaría do Decanato
Facultade de Dereito
Tfno: 988368900
sdefdo@uvigo.es

 

Para cuestións relacionadas co Máster universitario en avogacía e Programa de Doutoramento:

Área de Posgrao e Doutoramento
Edificio Xurídico-Empresarial
Campus de Ourense
Tfno: 988 368 910 / 988 368 909
administracionposgrao.ourense@uvigo.es